Kirchhoff's Law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Kirchhoff's Law
Beskrivelse Kirchhoff’s laws follow from the laws of conservation of energy and conservation of charge. These laws are used to analyze electrical circuits, which contain combinations of batteries, resistors and capacitors. In this experiment, we are interested in investigating Kirchhoff’s laws for a direct current (DC) circuit.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Ammeter, Electric Circuit., Kirchoff, Loop, Voltmeter
Simuleringer DC-Kretskonstruksjon (HTML5), DC kretslaboratorium (HTML5)


Forfattere Omar Adwan
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 03.06.20
Oppdatert 03.06.20