Kirchhoff's Law


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Kirchhoff's Law
Opis Kirchhoff’s laws follow from the laws of conservation of energy and conservation of charge. These laws are used to analyze electrical circuits, which contain combinations of batteries, resistors and capacitors. In this experiment, we are interested in investigating Kirchhoff’s laws for a direct current (DC) circuit.
Przedmiot Fizyka
Poziom Licencjat – wprowadzenie, Liceum
Rodzaj Laboratorium, Nauka zdalna
Czas trwania 120 minut
Zawiera odpowiedzi Nie
Język angielski
Słowa kluczowe Ammeter, Electric Circuit., Kirchoff, Loop, Voltmeter
Symulacja(e) Obwody prądu stałego (HTML5), Obwody prądu stałego - wirtualne laboratorium (HTML5)


Autorzy Omar Adwan
Szkoła / Organizacja University of Sharjah
Data przesłania 20-06-03
Data zaktualizowana 20-06-03