Factors Affecting The Frequency of A simple Harmonic Oscillator


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Factors Affecting The Frequency of A simple Harmonic Oscillator
Popis In this "computer-based experiment, students will investigate how the frequency of oscillation of a mass-spring system is affected by the following factors: amplitude, spring constant, and mass.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová SHM, oscillation, simple harmonic motion, spring, springs
Simulácia Pružinový oscilátor (HTML5)


Autor(i) Ferdinand Bautista
Škola / Organizácia Manila Science High School
Dátum odoslania 24.5.2020
Dátum aktualizácie 24.5.2020