Factors Affecting The Frequency of A simple Harmonic Oscillator


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Factors Affecting The Frequency of A simple Harmonic Oscillator
Beskrivelse In this "computer-based experiment, students will investigate how the frequency of oscillation of a mass-spring system is affected by the following factors: amplitude, spring constant, and mass.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord SHM, oscillation, simple harmonic motion, spring, springs
Simuleringer Lodd og fjær (HTML5)


Forfattere Ferdinand Bautista
Skole / Organisasjon Manila Science High School
Lastet opp 24.05.20
Oppdatert 24.05.20