Experiencia Educativa Principio Arquimedes, Fuerza Boyante y Densidad (Learning experience: Archimedes principle, Buoyant force & Density).


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Experiencia Educativa Principio Arquimedes, Fuerza Boyante y Densidad (Learning experience: Archimedes principle, Buoyant force & Density).
Popis Describe how the concept of density relates to the mass and volume of an object. Measure the volume of an object by looking at the amount of liquid it displaces. Experimentally check the Archimedes Principle. Determine the Buoyant Force that different liquid fluids exert on a body.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Španielčina
Kľúčové slová Archimedes Principle, Buoyancy, Densidad, Density, Fisica, Fuerza Boyante, Physics, fluido, masa, mass, volume, volumen
Simulácia Vztlak


Autor(i) Carmen Maldonado
Škola / Organizácia Universidad Politecnica de Puerto Rico
Dátum odoslania 25.4.2020
Dátum aktualizácie 25.4.2020