Experiencia Educativa Principio Arquimedes, Fuerza Boyante y Densidad (Learning experience: Archimedes principle, Buoyant force & Density).


Download Ou pode descargar tosos os arquivos como un ficheiro zip comprimido.


Título Experiencia Educativa Principio Arquimedes, Fuerza Boyante y Densidad (Learning experience: Archimedes principle, Buoyant force & Density).
Descrición Describe how the concept of density relates to the mass and volume of an object. Measure the volume of an object by looking at the amount of liquid it displaces. Experimentally check the Archimedes Principle. Determine the Buoyant Force that different liquid fluids exert on a body.
Tema Física
Nivel Bacharelato, Universitario - Inicio
Tipo Deberes, Guided Activity, Laboratorio, Remote Learning
Duración 90 minutos
Respostas incluidas Non
Linguaxe Spanish
Palabras clave Archimedes Principle, Buoyancy, Densidad, Density, Fisica, Fuerza Boyante, Physics, fluido, masa, mass, volume, volumen
Simulacións Flotabilidade


Autores Carmen Maldonado
Centro Escolar / Institución Universidad Politecnica de Puerto Rico
Presentado 4/25/20
Actualizado 4/25/20