Experiencia Educativa Principio Arquimedes, Fuerza Boyante y Densidad (Learning experience: Archimedes principle, Buoyant force & Density).


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Experiencia Educativa Principio Arquimedes, Fuerza Boyante y Densidad (Learning experience: Archimedes principle, Buoyant force & Density).
Beskrivelse Describe how the concept of density relates to the mass and volume of an object. Measure the volume of an object by looking at the amount of liquid it displaces. Experimentally check the Archimedes Principle. Determine the Buoyant Force that different liquid fluids exert on a body.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord Archimedes Principle, Buoyancy, Densidad, Density, Fisica, Fuerza Boyante, Physics, fluido, masa, mass, volume, volumen
Simuleringer Buoyancy


Forfattere Carmen Maldonado
Skole / Organisasjon Universidad Politecnica de Puerto Rico
Lastet opp 25.04.20
Oppdatert 25.04.20