Lab: PhET Sugar and Salt Solutions


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Lab: PhET Sugar and Salt Solutions
Popis This activity guides a student, group of students, or a class through an exploration of the Sugar and Salt Solution sim. The idea is to introduce the concept of electrolytes and non-electrolytes and what differentiates them at the molecular scale. Prior to doing the activity it may be helpful to demonstrate to students a physical conductivity tester, showing how the light bulb lights only when there is a power source and there is an electrolyte dissolved in the water. If I have made any changes to the activity they will be shown on the live version of this document at http://kaffee.50webs.com/Science/labs/Chem/Lab-PhET.Sugar.and.Salt.Solutions.html
Predmet Biológia, Chémia, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci, ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Okamžitá diskusia, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová conduct, dissolve, electrolyte, ion, molecule, non-electrolyte
Simulácia Roztoky cukru a soli: Makro


Autor(i) Aaron Keller
Škola / Organizácia Scarborough High School
Dátum odoslania 5.2.2020
Dátum aktualizácie 5.2.2020