Wave Intro Simulation Worksheet


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Wave Intro Simulation Worksheet
Popis Students explore the simulation with Water, Sound, and Light to better understand Amplitude, Frequency and Wavelength.
Predmet Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Amplitude, Frequency, Light, Sound, Waves
Simulácia Vlnenie (HTML5)


Autor(i) Bonnie Meaders
Škola / Organizácia Wahlquist Jr. High
Dátum odoslania 2.10.2019
Dátum aktualizácie 2.10.2019