Wave Intro Simulation Worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Wave Intro Simulation Worksheet
Beskrivelse Students explore the simulation with Water, Sound, and Light to better understand Amplitude, Frequency and Wavelength.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Amplitude, Frequency, Light, Sound, Waves
Simuleringer Bølger - innledning (HTML5)


Forfattere Bonnie Meaders
Skole / Organisasjon Wahlquist Jr. High
Lastet opp 02.10.19
Oppdatert 02.10.19