Student Guide for PhET - Gas Properties in html5


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Student Guide for PhET - Gas Properties in html5
Popis I just have a guide for the Ideal Gas Law. I have not created sheets for the "Explore", "Energy" or "Diffusion" sections
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Ideal Gas Law
Simulácia Vlastnosti plynu (HTML5)


Autor(i) Brian Libby
Škola / Organizácia Ben Davis High School
Dátum odoslania 20.9.2019
Dátum aktualizácie 20.9.2019