Student Guide for PhET - Gas Properties in html5


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Student Guide for PhET - Gas Properties in html5
Beskrivelse I just have a guide for the Ideal Gas Law. I have not created sheets for the "Explore", "Energy" or "Diffusion" sections
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Ideal Gas Law
Simuleringer Gas Properties (HTML5)


Forfattere Brian Libby
Skole / Organisasjon Ben Davis High School
Lastet opp 20.09.19
Oppdatert 20.09.19