Similar Triangles and Slope A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Similar Triangles and Slope
Popis Students use the simulation to build similar right triangles from the horizontal change and vertical change (rise and run) of a line from one point to another.
Predmet Matematika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová similar triangles, slope
Simulácia Grafy lineárnej funkcie (HTML5), Grafy lineárnej funkcie


Autor(i) Andrew Freeman
Škola / Organizácia Longs Peak Middle School
Dátum odoslania 5.6.2019
Dátum aktualizácie 5.6.2019