Similar Triangles and Slope A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Similar Triangles and Slope
Omtale Students use the simulation to build similar right triangles from the horizontal change and vertical change (rise and run) of a line from one point to another.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord similar triangles, slope
Simuleringar Graphing Lines (HTML5), Grafisk framstilling av rette linjer


Forfattarar Andrew Freeman
Skule / Organisasjon Longs Peak Middle School
Lasta opp 05.06.19
Oppdatert 05.06.19