Similar Triangles and Slope A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Similar Triangles and Slope
Beskrivelse Students use the simulation to build similar right triangles from the horizontal change and vertical change (rise and run) of a line from one point to another.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord similar triangles, slope
Simuleringer Tegne Linjer (HTML5), Grafisk framstilling av rette linjer


Forfattere Andrew Freeman
Skole / Organisasjon Longs Peak Middle School
Lastet opp 05.06.19
Oppdatert 05.06.19