Exploring Linear Functions


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Exploring Linear Functions
Popis Students explore/investigate the numeric, graphic, and algebraic connection between function composition and the point-slope and slope-intercept equations for lines.
Predmet Matematika
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová composition of functions, point-slope, slope-intercept
Simulácia Tvorba funkcií (HTML5)


Autor(i) Dan Felknor
Škola / Organizácia BVSD
Dátum odoslania 5.6.2019
Dátum aktualizácie 5.6.2019