Exploring Linear Functions


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Linear Functions
Beskrivelse Students explore/investigate the numeric, graphic, and algebraic connection between function composition and the point-slope and slope-intercept equations for lines.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord composition of functions, point-slope, slope-intercept
Simuleringer Funksjonsbygger (HTML5)


Forfattere Dan Felknor
Skole / Organisasjon BVSD
Lastet opp 05.06.19
Oppdatert 05.06.19