Exploring Linear Functions


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Linear Functions
Omtale Students explore/investigate the numeric, graphic, and algebraic connection between function composition and the point-slope and slope-intercept equations for lines.
Emne Matematikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord composition of functions, point-slope, slope-intercept
Simuleringar Function Builder (HTML5)


Forfattarar Dan Felknor
Skule / Organisasjon BVSD
Lasta opp 05.06.19
Oppdatert 05.06.19