Guided Activity - Greenhouse Effect


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Guided Activity - Greenhouse Effect
Popis This activity was written for my Earth Science 101 class. Gives a guided activity using all three simulation tabs. Used as an online extra credit activity for the class.
Predmet Astronómia, Fyzika, Veda o Zemi
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Greenhouse, gases
Simulácia Skleníkový efekt


Autor(i) Timothy Kerr
Škola / Organizácia The Community College of Baltimore County
Dátum odoslania 9.10.2017
Dátum aktualizácie 9.10.2017