Guided Activity - Greenhouse Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Guided Activity - Greenhouse Effect
Beskrivelse This activity was written for my Earth Science 101 class. Gives a guided activity using all three simulation tabs. Used as an online extra credit activity for the class.
Emne Astronomi, Fysikk, Geofag
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Greenhouse, gases
Simuleringer Drivhuseffekten


Forfattere Timothy Kerr
Skole / Organisasjon The Community College of Baltimore County
Lastet opp 09.10.17
Oppdatert 09.10.17