Discovering Snell's law


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Discovering Snell's law
Popis The lab has students collect data and determine a connection between the ratio's that exist within Snell's Law -- hence deriving the Law. In addition, student's will investigate total internal reflection.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová guided inquiry activity
Simulácia Lom svetla (HTML5)


Autor(i) Jonathan Carlson
Škola / Organizácia Brent International School Manila
Dátum odoslania 12.8.2017
Dátum aktualizácie 12.8.2017