Discovering Snell's law


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Discovering Snell's law
Omtale The lab has students collect data and determine a connection between the ratio's that exist within Snell's Law -- hence deriving the Law. In addition, student's will investigate total internal reflection.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord guided inquiry activity
Simuleringar Bøying av lys (HTML5)


Forfattarar Jonathan Carlson
Skule / Organisasjon Brent International School Manila
Lasta opp 12.08.17
Oppdatert 12.08.17