Discovering Snell's law


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Discovering Snell's law
Beskrivelse The lab has students collect data and determine a connection between the ratio's that exist within Snell's Law -- hence deriving the Law. In addition, student's will investigate total internal reflection.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord guided inquiry activity
Simuleringer Avbøyning av lys (HTML5)


Forfattere Jonathan Carlson
Skole / Organisasjon Brent International School Manila
Lastet opp 12.08.17
Oppdatert 12.08.17