Discovering Newton's Universal Law of Gravitation


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Discovering Newton's Universal Law of Gravitation
Popis The lab aims to have the student draw their own conclusions about the relationships between the variables of Force, mass1, mass2, and the distance between the masses.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová guided inquiry activity
Simulácia Laboratórium gravitačnej sily (HTML5)


Autor(i) Jonathan Carlson
Škola / Organizácia Brent International School Manila
Dátum odoslania 6.8.2017
Dátum aktualizácie 23.8.2017