Discovering Newton's Universal Law of Gravitation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Discovering Newton's Universal Law of Gravitation
Omtale The lab aims to have the student draw their own conclusions about the relationships between the variables of Force, mass1, mass2, and the distance between the masses.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord guided inquiry activity
Simuleringar Tyngdekraft (HTML5)


Forfattarar Jonathan Carlson
Skule / Organisasjon Brent International School Manila
Lasta opp 06.08.17
Oppdatert 23.08.17