Discovering Newton's Universal Law of Gravitation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Discovering Newton's Universal Law of Gravitation
Beskrivelse The lab aims to have the student draw their own conclusions about the relationships between the variables of Force, mass1, mass2, and the distance between the masses.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord guided inquiry activity
Simuleringer Gravitasjonskraftlab (HTML5)


Forfattere Jonathan Carlson
Skole / Organisasjon Brent International School Manila
Lastet opp 06.08.17
Oppdatert 23.08.17