Phet Energy Forms and Changes Student Worksheet


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Phet Energy Forms and Changes Student Worksheet
Popis Complete with screenshots and directions on how to navigate through the site. Students identify the different forms of energy in the simulation. Added to the worksheet (assuming students have background on these topics apart from the simulation) are questions involving gravitational potential energy, sound energy, nuclear energy, and elastic potential energy.
Predmet Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová thermal light mechanical electrical chemical gravitational energy
Simulácia Formy energie a jej premeny


Autor(i) Lynn Ressler
Škola / Organizácia Donegal Junior High School
Dátum odoslania 16.11.2016
Dátum aktualizácie 16.11.2016