Phet Energy Forms and Changes Student Worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Phet Energy Forms and Changes Student Worksheet
Omtale Complete with screenshots and directions on how to navigate through the site. Students identify the different forms of energy in the simulation. Added to the worksheet (assuming students have background on these topics apart from the simulation) are questions involving gravitational potential energy, sound energy, nuclear energy, and elastic potential energy.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule
Type Guided Activity, Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord thermal light mechanical electrical chemical gravitational energy
Simuleringar Energiformer og overgangar


Forfattarar Lynn Ressler
Skule / Organisasjon Donegal Junior High School
Lasta opp 16.11.16
Oppdatert 16.11.16