Phet Energy Forms and Changes Student Worksheet


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Phet Energy Forms and Changes Student Worksheet
Beskrivelse Complete with screenshots and directions on how to navigate through the site. Students identify the different forms of energy in the simulation. Added to the worksheet (assuming students have background on these topics apart from the simulation) are questions involving gravitational potential energy, sound energy, nuclear energy, and elastic potential energy.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord thermal light mechanical electrical chemical gravitational energy
Simuleringer Energiformer og overganger


Forfattere Lynn Ressler
Skole / Organisasjon Donegal Junior High School
Lastet opp 16.11.16
Oppdatert 16.11.16