Atom Builder


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Atom Builder
Popis A quick computer lab using the PhET Atom Builder simulation for 10th grade regular level chemistry. Done with Glencoe Chemistry Matter & Change (2008). Most students can complete in 48 minutes with the remaining parts assigned as homework. Feel free to modify.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová atomic number, atoms, charge, mass number
Simulácia Stavba atómu (HTML5)


Autor(i) Thomas Isaac
Škola / Organizácia South Fayette High School
Dátum odoslania 1.10.2016
Dátum aktualizácie 1.10.2016