Atom Builder


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Atom Builder
Omtale A quick computer lab using the PhET Atom Builder simulation for 10th grade regular level chemistry. Done with Glencoe Chemistry Matter & Change (2008). Most students can complete in 48 minutes with the remaining parts assigned as homework. Feel free to modify.
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord atomic number, atoms, charge, mass number
Simuleringar Bygg eit atom (HTML5)


Forfattarar Thomas Isaac
Skule / Organisasjon South Fayette High School
Lasta opp 01.10.16
Oppdatert 01.10.16