Atom Builder


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Atom Builder
Beskrivelse A quick computer lab using the PhET Atom Builder simulation for 10th grade regular level chemistry. Done with Glencoe Chemistry Matter & Change (2008). Most students can complete in 48 minutes with the remaining parts assigned as homework. Feel free to modify.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord atomic number, atoms, charge, mass number
Simuleringer Bygg et atom (HTML5)


Forfattere Thomas Isaac
Skole / Organisasjon South Fayette High School
Lastet opp 01.10.16
Oppdatert 01.10.16