Back to the Basics


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Back to the Basics
Popis This will help students again the foundations they missed early on in their education.
Predmet Matematika
Úroveň K-5, Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová basic math, division, fractions, multiplication
Simulácia Aritmetika, Zostav zlomok


Autor(i) Nyetta Abernathy
Škola / Organizácia UNLV
Dátum odoslania 6.4.2016
Dátum aktualizácie 6.4.2016