Back to the Basics


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Back to the Basics
Beskrivelse This will help students again the foundations they missed early on in their education.
Emne Matematikk
Nivå Barneskole, Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord basic math, division, fractions, multiplication
Simuleringer Arithmetic, Build a Fraction


Forfattere Nyetta Abernathy
Skole / Organisasjon UNLV
Lastet opp 06.04.16
Oppdatert 06.04.16