Back to the Basics


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Back to the Basics
Omtale This will help students again the foundations they missed early on in their education.
Emne Matematikk
Nivå Barneskule, Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord basic math, division, fractions, multiplication
Simuleringar Arithmetic, Build a Fraction


Forfattarar Nyetta Abernathy
Skule / Organisasjon UNLV
Lasta opp 06.04.16
Oppdatert 06.04.16