Ohm's Law, Kirchhoff's Laws, Resistors in Parallel and Series Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Ohm's Law, Kirchhoff's Laws, Resistors in Parallel and Series Lab
Popis This lab is designed for high school physics students. Students will learn about Ohm's Law, Kirchhoff's two laws (current law and voltage law), and how to calculate the total resistance in a parallel and series circuit.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Kirchhoff's Laws, Ohm's Law, Resistors in Parallel and Series
Simulácia Stavebnica elektrických obvodov


Autor(i) Milla Shin
Škola / Organizácia The American School in Japan
Dátum odoslania 24.3.2016
Dátum aktualizácie 24.3.2016