Ohm's Law, Kirchhoff's Laws, Resistors in Parallel and Series Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Ohm's Law, Kirchhoff's Laws, Resistors in Parallel and Series Lab
Beskrivelse This lab is designed for high school physics students. Students will learn about Ohm's Law, Kirchhoff's two laws (current law and voltage law), and how to calculate the total resistance in a parallel and series circuit.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Kirchhoff's Laws, Ohm's Law, Resistors in Parallel and Series
Simuleringer Kretsbyggeren (likestrøm og vekselstrøm)


Forfattere Milla Shin
Skole / Organisasjon The American School in Japan
Lastet opp 24.03.16
Oppdatert 24.03.16