Ohm's Law, Kirchhoff's Laws, Resistors in Parallel and Series Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Ohm's Law, Kirchhoff's Laws, Resistors in Parallel and Series Lab
Omtale This lab is designed for high school physics students. Students will learn about Ohm's Law, Kirchhoff's two laws (current law and voltage law), and how to calculate the total resistance in a parallel and series circuit.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Kirchhoff's Laws, Ohm's Law, Resistors in Parallel and Series
Simuleringar Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum)


Forfattarar Milla Shin
Skule / Organisasjon The American School in Japan
Lasta opp 24.03.16
Oppdatert 24.03.16