Black Body Radiation: Seeking Patterns in Data Sets


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Black Body Radiation: Seeking Patterns in Data Sets
Popis Using a graphing calculator, or Excel tools, students can relate the wavelength maxima and total energy intensity of a hot object to its absolute temperature.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Black Body Radiation, Stephan-Boltzmann Law, Wien Law
Simulácia Žiarenie čierneho telesa


Autor(i) Roberto Marrero
Škola / Organizácia Brentwood High School, Williamson Co, TN
Dátum odoslania 1.11.2009
Dátum aktualizácie 1.11.2009