Black Body Radiation: Seeking Patterns in Data Sets


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Black Body Radiation: Seeking Patterns in Data Sets
Omtale Using a graphing calculator, or Excel tools, students can relate the wavelength maxima and total energy intensity of a hot object to its absolute temperature.
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Black Body Radiation, Stephan-Boltzmann Law, Wien Law
Simuleringar Blackbody Spectrum


Forfattarar Roberto Marrero
Skule / Organisasjon Brentwood High School, Williamson Co, TN
Lasta opp 01.11.09
Oppdatert 01.11.09