Black Body Radiation: Seeking Patterns in Data Sets


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Black Body Radiation: Seeking Patterns in Data Sets
Beskrivelse Using a graphing calculator, or Excel tools, students can relate the wavelength maxima and total energy intensity of a hot object to its absolute temperature.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Black Body Radiation, Stephan-Boltzmann Law, Wien Law
Simuleringer Blackbody Spectrum


Forfattere Roberto Marrero
Skole / Organisasjon Brentwood High School, Williamson Co, TN
Lastet opp 01.11.09
Oppdatert 01.11.09