Force-time graph activity


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Force-time graph activity
Popis The "Forces 1D" activity was administered to CU students in October, 2008. Students spent one hour with the activity. Few got all the way through it, but the important parts are near the beginning to anticipate this.
Predmet Fyzika
Úroveň Vysoká škola - začínajúci
Typ Iné
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová force, free body diagram, friction, graph
Simulácia Sila-1d


Autor(i) Archie Paulson, Noah Podolefsky
Škola / Organizácia University of Colorado, Boulder
Dátum odoslania 20.10.2008
Dátum aktualizácie 14.11.2008