Force-time graph activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Force-time graph activity
Beskrivelse The "Forces 1D" activity was administered to CU students in October, 2008. Students spent one hour with the activity. Few got all the way through it, but the important parts are near the beginning to anticipate this.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Annet
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord force, free body diagram, friction, graph
Simuleringer Forces in 1 Dimension


Forfattere Archie Paulson, Noah Podolefsky
Skole / Organisasjon University of Colorado, Boulder
Lastet opp 20.10.08
Oppdatert 14.11.08