Force-time graph activity


Download veya bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık Force-time graph activity
Açıklama The "Forces 1D" activity was administered to CU students in October, 2008. Students spent one hour with the activity. Few got all the way through it, but the important parts are near the beginning to anticipate this.
Konu Fizik
Seviye Lisans - Giriş
Tür Diğer
Süre 90 dakika
Yanıtları dahil Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler force, free body diagram, friction, graph
Benzetimler Kuvvetler (Tek Boyutlu)


Yazar Archie Paulson, Noah Podolefsky
E-posta İletişim archie.paulson@colorado.edu
Okul / Kurum University of Colorado, Boulder
Gönderildi 20.10.2008
Güncellendi 14.11.2008