Wave Interference in 2D


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Wave Interference in 2D
Popis This activity helps students understand what happens when two-dimensional waves interfere. Learning Goals: o Interpret a 2D top view picture of a wave o Identify areas of constructive and destructive interference in 2D. o Predict the behavior of water, sound, or light when you have two sources (predict what will happen in both constructive and in destructive areas)
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová constructive interference, destructive interference, interference, light, sound, water
Simulácia Interferencia vlnenia


Autor(i) Karen King, Cory Hofschild
Škola / Organizácia Denver School of Science and Technology
Dátum odoslania 2.4.2007
Dátum aktualizácie 28.4.2015