Hooke's Law (Springs)


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Hooke's Law (Springs)
Popis Learning Goals Students will be able to explain how the displacement of a spring at rest is related to the mass of the object on the spring (which is called Hooke's Law). Students will be able to use the displacement of a spring at rest to determine the mass of unknown objects. Students will be able to explain how the displacement of a spring at rest is related to the acceleration of gravity of the planet the spring is on. Students will be able to use the displacement of a spring at rest to determine the acceleration of gravity of an unknown planet.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 120 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová springs
Simulácia Pružinový oscilátor


Autor(i) Jessica Mullins
Škola / Organizácia Conifer High School
Dátum odoslania 23.3.2007
Dátum aktualizácie 14.4.2008