Hooke's Law (Springs)


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Hooke's Law (Springs)
Beskrivelse Learning Goals Students will be able to explain how the displacement of a spring at rest is related to the mass of the object on the spring (which is called Hooke's Law). Students will be able to use the displacement of a spring at rest to determine the mass of unknown objects. Students will be able to explain how the displacement of a spring at rest is related to the acceleration of gravity of the planet the spring is on. Students will be able to use the displacement of a spring at rest to determine the acceleration of gravity of an unknown planet.
Emne Fysik
Niveau Gymnasium
Type Laboratorie
Varighed 120 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord springs
Simuleringer Vægte og fjedre


Forfattere Jessica Mullins
Skole / organisation Conifer High School
Dato for tilmelding 23-03-07
Dato for opdatering 14-04-08