Hooke's Law (Springs)


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Hooke's Law (Springs)
Beskrivelse Learning Goals Students will be able to explain how the displacement of a spring at rest is related to the mass of the object on the spring (which is called Hooke's Law). Students will be able to use the displacement of a spring at rest to determine the mass of unknown objects. Students will be able to explain how the displacement of a spring at rest is related to the acceleration of gravity of the planet the spring is on. Students will be able to use the displacement of a spring at rest to determine the acceleration of gravity of an unknown planet.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord springs
Simuleringer Lodd og fjærer


Forfattere Jessica Mullins
Skole / Organisasjon Conifer High School
Lastet opp 23.03.07
Oppdatert 14.04.08