Graham's Law of Effusion


Download Sau puteţi descărca toate fişierele într-o singură arhivă.


Titlu Graham's Law of Effusion
Descriere Students determine that the ratio of the rates of effusion and the average velocities of the particles of a mixture of heavy molecules and light molecules, at constant temperature,are the same. They use the ratio of the rates of effusion to determine the ratio of molar masses of the heavy (H) and light (H) molecules.
Subiect Chemistry
Nivel High School
Tip Lab
Durata 60 minutes
Răspunsuri incluse No
Limbă English
Cuvinte cheie Effusion, Graham's Law of Effusion, Kinetic-Theory of Gases, molar mass
Simularea Proprietăţile gazului


Autori Roberto Marrero
Şcoală / Organizaţie Brentwood High School, Williamson Co, TN
Prima transmisie 18.01.2010
Ultima verificare 18.01.2010