Graham's Law of Effusion


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Graham's Law of Effusion
Popis Students determine that the ratio of the rates of effusion and the average velocities of the particles of a mixture of heavy molecules and light molecules, at constant temperature,are the same. They use the ratio of the rates of effusion to determine the ratio of molar masses of the heavy (H) and light (H) molecules.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 60 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Effusion, Graham's Law of Effusion, Kinetic-Theory of Gases, molar mass
Simulácia Vlastnosti plynu


Autor(i) Roberto Marrero
Škola / Organizácia Brentwood High School, Williamson Co, TN
Dátum odoslania 18.1.2010
Dátum aktualizácie 18.1.2010